Nuffnang

Tuesday, July 04, 2017

Preview of "Seshiru no Mokuromi" - Summer 2017

Title: Seshiru no Mokuromi セシルのもくろみ (Cecile's Plot)
Official website: here
Official Instagram: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 13 July 2017
Timeslot: Thursdays 10pm
Broadcast by: FujiTV
Original novel by: Yuikawa Kei
Theme song: "TAKE MY HAND" by Yoru no honki dansu
Cast: Maki Youko, Kichise Michiko, Ito Ayumi, Kaneko Nobuaki, Ono Yuriko, Majima Hidekazu, Ishibashi Kei, Ito Shuko, Sato Eriko, Fujisawa Ema, Hasegawa Kyoko, Tokui Yoshimi, Uno Shohei, Sato Ruiki, Kato Masato, Itaya Yuka, Lily Franky

No comments: